For virksomheder

LEDELSE

- ET SVÆRT FAG AT MESTRE


De fleste ledere oplever igennem deres karriere tidspunkter hvor de bliver i tvivl om det de gør er det rigtige i den pågældende situation eller har behov for at få andre øjne på en situation. Det kan derfor være meget befordrende med et mental frirum hvor man som leder kan få lov til at drøfte de ting som er udfordrende og også blive udfordret på de antagelser man har som leder.


Udfordringerne som ledere kan være meget forskellige; en vil gerne have fokus på hvordan følgeskabet kan sikres i forandringsprocesser. En anden vil gerne udvikle sin forretning og mangler sparring på hvordan forretningen bedst optimeres. En tredje vil gerne diskutere det rette design af organisationen i forbindelse med en fusion af to afdelinger.


Jeg har mange års erfaring som leder, har coachet og vejledt mange top- og mellemledere og har derfor både erfaringen og relevant uddannelse at byde ind med (bla. en MBA fra Aarhus universitet). Se mere på min linkedInprofil: https://www.linkedin.com/in/ingridbrunebjerg/

STRESS

- HÅNDTERING PÅ FLERE NIVEAUER


Hvis en dominobrik vælter, risikerer hele organisationen at falde sammen.

Jeg tilbyder derfor hjælp til stresshåndtering på både individuel, gruppe, ledelses og organisatorisk niveau.


Jeg tilbyder individuelle samtaler ifht. stressramte: både de, der oplever de først stresssymptomer eller de der er sygemeldt med stress og de, der er på vej tilbage på arbejdsmarkedet efter en stresssygemelding.


Hvis i har behov for inspiration i forhold til håndtering eller forebyggelse af stress, holder jeg både foredrag og workshops. Jeg uddanner også arbejdsmiljøgrupperne og tillidsrepræsentanterne til at håndtere og forebygge stress - disse kurser er designet til den enkelte arbejdsplads.


Herudover giver jeg ledere sparring i forhold til at støtte og rammesætte medarbejdere, der er under pres.


Mit udgangspunkt er at det giver mening at arbejde både forebyggende og behandlende med stresshåndtering, da det nedbringer både de menneskelige og forretningsmæssige / økonomiske omkostninger.

KONFLIKTHÅNDTERING I ORGANISATIONER


Konflikter kan opstå i en kollegagruppe, mellem to kollegaer eller imellem leder og medarbejder og kan lamme en hel afdeling hvis der ikke bliver taget hånd om udfordringerne.


Jeg kan tilbyde konsulentydelser i forhold til konflikthåndtering på forskellige niveauer:

1) Konfliktmægling - dette foregår når parterne har erkendt at der er en konflikt, har en fornemmelse af hvad der er på spil og er villig til at indgå i et mæglingsforløb. Jeg tilbyder professionel konfliktmægling, også kaldet mediation, mellem to eller flere parter. Mægling er en effektiv og ofte en metode der holder lang tid, når enkeltpersoner eller grupper er gået skævt af hinanden. Som konfliktmægler er jeg upartisk, og min rolle er at lede deltagerne gennem dialog til forståelse, forhandling og holdbare aftaler.

2) Situationen kan også være, at samarbejdet som helhed har låst sig fast. I kan ikke længere gennemskue, hvordan det hele hænger sammen, og hvor man skal starte. Som meget erfaren konsulent kan jeg undersøge og udrede situationen, og på den baggrund medvirke til at afvikle problemer og udvikle et sundt samarbejde.


Spændinger og konflikter opstår, hvor mennesker er sammen. Det er et livsvilkår. Bliver konflikterne ikke håndteret, vokser de og koster negativ energi for både de involverede og omgivelserne. Når de håndteres konstruktivt, kan de danne grobund for vækst og bedre samarbejde. Jeg tilbyder derfor temadage og udviklingsprocesser, hvor arbejdspladsen opbygger en sund konflikthåndterende kultur.

Rådgivning om

psykisk arbejdsmiljø, organisationsudvikling og ledelse

PsykologBjerringbro


Ingrid Brunebjerg

Vestergade 22, 8850 Bjerringbro

e-mail   kontakt@psykologbjerringbro.dk

Tlf.:       +45 42631333